Akce v roce 2024

PRAVIDELNÉ AKCE

Filmový klub Zdeňka Zvonka probíhá v sále Komunitního centra sv. Ludmily vždy první (někdy druhou) neděli v měsíci od 19:30 hodin.

Nedělní školička probíhá 1 za 14 dní během části mše pro děti 4 až 10 let v Komunitním centru.

Sobotní kavárnička funguje každou sobotu za hezkého počasí od 10.30 do 16.30 hod na zahrádce Komunitního centra.

Naši průvodci rádi provedou po všech třech kostelech každého zájemce o víkendech, svátcích, a o prázdninách i v pondělí, čtvrtek a pátek.

NAPLÁNOVANÉ AKCE 2024

11. srpna – Filmový klub Zdeňka Zvonka – film Dokonalé dny – Komunitní centrum sv. Ludmily od 19:30 hodin.

21. září –  Pouť sv. Ludmily, mmj. koncert skupiny Pocta Zuzaně Navarové, divadlo pro děti, přednáška emeritního arcibiskupa Róberta Bezáka a vystoupení mužského sboru z Anglie Leed´s Male Voice Choir

19. října – Manželské setkání – Partneři různých vyznání musí často spolu více o své víře komunikovat. Jak na to?  Jak o tom mluvit třeba s dětmi? A mnoho dalších. I když na našem setkání nenajdeme jednoduchý návod, tak můžeme při diskuzích v příjemné atmosféře nalézt něco nového i pro náš vlastní partnerský vztah.

Potřebné informace jsou na pozvánce.

Přihláška na Manželské setkání

8. prosince – Adventní koncert skupiny Comodo

24. prosince – Setkání u Jeslí

AKCE, které už proběhly 2024

5. ledna – Tříkrálová sbírka

7. ledna – Filmový klub Zdeňka Zvonka – film Blízko – Komunitní centrum sv. Ludmily od 19:30 hodin.

2. února – Beseda s Petrem Honzejkem – komentátorem Hospodářských novin, v Komunitním centru sv. Ludmily od 19:00 hodin.

11. února – Filmový klub, ruský film Drazí soudruzi – Komunitní centrum sv. Ludmily od 19:30 hodin.

17. února – Ozvěny Ekofilmu, – Komunitní centrum sv. Ludmily od 14:30 hodin. Mimo jiné budeme promítat film Planete Praha a besedovat s jeho tvůrci. Večer budeme promítat film Návštěvníci, ozkušenostech české rodiny s životem na nejsevernějším obydleném místě Země.

Fotografie k Ozvěnám ekofilmu

Více o filmech nabízených v rámci Ozvěn Ekofilmu

23. února – posynodní setkání s p. L. Ovečkou a M. Ryškovou.

Fotografie k Synodnímu setkáni

28. února – Selské fórum

Fotografie k Selském fóru

29. února – křížová cesta na vrch Damil.

Fotografie ke křížové cestě

27. dubna – Vernisáž výstavy o Olze Havlové, výstava je zapůjčená od Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové, hudební doprovod provedl violončelista Petr Hejný a pianistka Aneta Mayerová.

Fotografie k vernisáži

18. května a 19.5. Pouť sv. Jana Nepomuckého – přednáška, divadlo pro děti dva koncerty a Vymetání půdy.

Fotografie k pouti sv. Jana Nepomuckého

7. června – Noc kostelů (zahrál loutnista ze Srbska s dlouhou loutnou)

22. června (podle poutě ve Sv. Janu pod Skalou) – Pochod patera Karla Dvorského, sraz 9:30 u fary na Tetíně, později v Berouně, půjdeme přes Herinky na pouť do Sv. Jana pod Skalou.

Pozvánky na akce

Pozvánka na film Dokonalé dny, promítání v KC na Tetíně.
Pozvánka na tetínský přírodovědný příměstský tábor

Aktuální akce na sociální síti

Na Facebooku objevíte vždy aktuální pozvánky na akce.

Pro procházení Facebooku nemusíte mít účet ani ho umět používat, jednoduše prohlížejte okno níže, kde vidíte příspěvky seřazené od nejnovějších po starší.