Akce v roce 2024

PRAVIDELNÉ AKCE

Filmový klub Zdeňka Zvonka probíhá v sále Komunitního centra sv. Ludmily vždy první (někdy druhou) neděli v měsíci od 19:30 hodin.

Nedělní školička probíhá 1 za 14 dní během části mše pro děti 4 až 10 let v Komunitním centru.

Sobotní kavárnička funguje každou sobotu za hezkého počasí od 10.30 do 16.30 hod na zahrádce Komunitního centra.

Naši průvodci rádi provedou po všech třech kostelech každého zájemce o víkendech, svátcích, a o prázdninách i v pondělí, čtvrtek a pátek.

NAPLÁNOVANÉ AKCE 2024

7. června – Noc kostelů (zahraje loutnista ze Srbska s dlouhou loutnou a zpěvačkou)

22. června (podle poutě ve Sv. Janu pod Skalou) – Pochod patera Karla Dvorského, sraz 9:30 u fary na Tetíně, později v Berouně, půjdeme přes Herinky na pouť do Sv. Jana pod Skalou.

21. září –  Pouť sv. Ludmily, mmj. koncert skupiny Pocta Zuzaně Navarové, divadlo pro děti, přednáška emeritního arcibiskupa Róberta Bezáka a vystoupení mužského sboru z Anglie Leed´s Male Voice Choir

8. prosince – Adventní koncert skupiny Comodo

24. prosince – Setkání u Jeslí

AKCE, které už proběhly 2024

5. ledna – Tříkrálová sbírka

7. ledna – Filmový klub Zdeňka Zvonka – film Blízko – Komunitní centrum sv. Ludmily od 19:30 hodin.

2. února – Beseda s Petrem Honzejkem – komentátorem Hospodářských novin, v Komunitním centru sv. Ludmily od 19:00 hodin.

11. února – Filmový klub, ruský film Drazí soudruzi – Komunitní centrum sv. Ludmily od 19:30 hodin.

17. února – Ozvěny Ekofilmu, – Komunitní centrum sv. Ludmily od 14:30 hodin. Mimo jiné budeme promítat film Planete Praha a besedovat s jeho tvůrci. Večer budeme promítat film Návštěvníci, ozkušenostech české rodiny s životem na nejsevernějším obydleném místě Země.

Více o filmech nabízených v rámci Ozvěn Ekofilmu

23. února – posynodní setkání s p. L. Ovečkou a M. Ryškovou

28. února – Selské fórum

29. února – křížová cesta na vrch Damil

27. dubna – Vernisáž výstavy o Olze Havlové, výstava je zapůjčená od Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové, hudební doprovod provedl violončelista Petr Hejný a pianistka Aneta Mayerová.

18. května a 19.5. Pouť sv. Jana Nepomuckého – přednáška, divadlo pro děti dva koncerty a Vymetání půdy

Pozvánky na akce

Aktuální akce na sociální síti

Na Facebooku objevíte vždy aktuální pozvánky na akce.

Pro procházení Facebooku nemusíte mít účet ani ho umět používat, jednoduše prohlížejte okno níže, kde vidíte příspěvky seřazené od nejnovějších po starší.