Příběh lavic

Zdejší lavice jsou vyrobeny z měkkého dřeva a pocházejí pravděpodobně z přelomu 17.-18. století.  Stav před rekonstrukcí byl velmi žalostný. Lavice byly masivně napadeny červotočem a hnilobou. Chyběly také okrasné lišty. Podpěry a podesty lavic byly již za hranicí životnosti.

Během restaurování a obnovy byla lavicím nejen vrácena jejich původní krása, ale byla zjištěna i řada zajímavých skutečností. V minulosti byla vložena do každého bloku jedna lavice odlišného tvarování a výzdoby.

Aby řada působila kompaktně, byly všechny lavice přetřeny sjednocujícím nátěrem. Díky tomuto nátěru se zachovala originální, autentická výzdoba lavic charakterizovaná jako vesnické baroko. Po odstranění nátěru se ukázala malba, která je velmi expresivní a uvolněné tahy malíře působí téměř moderně. Za pozornost stojí, že boky lavic u zdi kostela jsou vyzdobeny mnohem jednodušeji a s menší pečlivostí než boky, které směřují do středu kostela a jsou více na očích.

Z dnešního pohledu se však právě výzdoba ploch, které jsou méně vystaveny přímému pohledu (boky u stěn a vnitřní plochy lavic) jeví jako zajímavější,  protože právě zde je velmi dobře patrný svobodný projev malíře

Restaurování prováděly Ateliery Břetislava Kafky z Červeného Kostelce a Radovana Šulce z Pardubic.

Děkujeme otci kardinálovi Dominiku Dukovi za podstatný finanční příspěvek.

Děkujeme též místním podnikatelům pánům Matěji Durasovi a Martinu Hrdličkovi za jejich finanční podporu a zároveň všem dárcům z řad zdejších farníků, místních občanů i poutníků.

Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení svaté Ludmily na Tetíně.
autor – Zdeněk Zvonek