Komunitní centrum sv. Ludmily

Budova Komunitního centra vznikla přestavbou straré farní stodoly. Přestavba je částečně zachycená na následujících fotografiích.

Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně je otevřeným prostorem pro setkávání lidí, místních i přespolních. V centru probíhají nejrůznější programy a aktivity. Kulturní, vzdělávací, duchovní a další. Naleznete tu také vybrané sociální služby.

Komunitní centrum je křesťanskou organizací, jejímž cílem je stát se místem odpočinku a povzbuzení. Místem, kde lze vydechnout, nabrat sil a potkat se s přáteli.

Přijďte jej navštívit na některou z akcí, které se zde konají.

Sociální síť KC-Ludmila