Cyklus smíření

Rádi bychom k tématu smíření a tématům blízkým uspořádali v Komunitním centru na Tetíně jakýsi Kulatý stůl – besedu s více hosty, kteří budou o tématech diskutovat.

V současnosti nám vše ztěžuje epidemiologická situace. Začali jsme tedy s on line besedami s jednotlivci.

Pojďme se spolu s hosty zamýšlet nad možnostmi vyrovnání se
s těžkou minulostí, hloubkou odpuštění a poučením pro časy budoucí. Během besed je možné klást hostům vlastní otázky.

2. Beseda s paní Miluškou Havlůjovou 13.12.2020

která byla v roce 1953 nucená volit mezi uvězněním a zradou přátel
i přesvědčení. Mezi variantou podepsat spolupráci s komunistickým režimem, nebo se po řadu let nevrátit ke svému 1,5 roku starému synovi. Spolupráci nepřijala a byla odsouzena na 5 let odnětí svobody.

Přes mnohá životní úskalí neztratila Miluška Havlůjová životní elán, humor a chuť podporovat druhé.

Odkaz na youtube kanál kc Ludmila s besedou.

1. Beseda s Tomem Lomem 17.11.2020
Ve sváteční den 17. listopadu 2020 jsme přivítali vzácného člověka – radiotelegrafistu a letce RAF a jeho kamarádku Hanu B. Klímovou, která napsala knihu pro děti o klucích, letadlech a letcích RAF „Dobrodružství pana Wellingtona“. Při besedě Tomáš Lom vyprávěl
o svém životě a odpovídal na dotazy přihlášených účastníků besedy. Především o československých letcích, ale i o tom, jak ostudně se k nim zachoval komunistický režim po válce.

Proč zrovna smíření

Podle Kristiánovy legendy sv. Ludmila svým vrahům odpustila těsně před tím, než ji na Tetíně zabili.

Naše společnost i v dnešní době potřebuje smíření a odpuštění.

Proto jsme se rozhodli v letošním a nadcházejícím roce věnovat mimo jiné i tématu smíření, které lze nahlížet z různých úhlů. Naším plánem je uspořádat několik setkání s lidmi, kteří prošli těžkými zkouškami za nacismu a komunismu. Se vzácnými lidmi ochotnými vyprávět své neobvyklé životní příběhy plné statečnosti a lásky. Tito lidé mívají, navzdory svým zkušenostem smířlivý přístup k životu a hledí do budoucna s optimismem. Hledali jsme především mezi lidmi místními nebo jakkoliv s naším krajem spojenými.

Součástí celého cyklu má být „pochod (pouť) smíření“ mezi Tetínem, Svatým Janem pod Skalou, Mořinou (Trestanecký lom, jeden z nejhorších pracovních táborů v ČSR), Loděnicí a Berounem. Předem jsme vytipovali místa, která jsou poznamenána smrtí, mučením
a dalšími tragédiemi.

Součástí dvoudenní poutě může být večerní sobotní program (promítání, čtení, koncert, modlitební štafeta …) ve Svatém Janu pod Skalou.