Pravidelné akce

Sdružení pořádá pravidelné každoroční akce, zde je jejich podrobný popis. Pokud chcete zjistit, jaká akce bude tento rok, sledujte stránku aktualit.

Tříkrálová sbírka
Ve spolupráci se základní školou a mnoha nadšenci prochází po Tetíně skupinky „tří králu“, kteří hrají a zpívají koledy, rozdávají Tříkrálové kalendáříky a cukříky, píší požehnání na dveře domů a samozřejmně mají od Charity i zapečetěnou a očíslovanou kasičku na dary.

Ozvěny Ekofilmu
Odpoledne a večer venované promítání závažných i zábavných filmů o přírodě, vztahu člověka k planetě a také o zodpovědnosti za budoucnost. Promítané jsou filmy  z filmového festivalu Ekofilm.

Selské fórum
Minikonference pro zemědělce a lidi, kteří se zemědělstvím zabývají. Důraz klademe na propojení s místními (Berounsko a okolí) lidmi, jejich zkušenostmi a na neformální propojování mezi zajímavými příspěvky.

Vernisáž a výstava
Výstava trvající zhruba od dubna do října, která je instalovaná v kostele sv. Jana Nepomuckého. Výstava bývá nosná zajímavými autory (například Josip Plečnik, Bohuslav a Daniel Reynkové), svým duchovním případně historickým rozměrem, zpacováním a také svým umístěním. Součástí vernisáže bývá o zajímavý koncert případně recitace a také občerstvení. V prvních letech bývala vernisáž spojena s poutí sv. Jana Nepomuckého.

Táborák nejen s písničkou
Jarní akce pro tetínské rodiny, rodiny farníků a náhodné návštěvníky. Na farním dvoře probíhá opékání buřtů, soutěže pro děti, zpívání s kytarou a jinými nástroji, hraní ping-pongu, občerstvení, povídání aj. Poslední roky jsme „Táborák“ včlenili do poutě sv. Jana Nepomuckého.

Pouť sv. Jana Nepomuckého
Následující sobotu po svátku sv. Jana Nepomuckého (16.5.), bývá v kostele sv. Jana Nepomuckého poutní mše, která je ozvláštněna přítomností uměleckých děl již probíhající výstavy. V odpoledních hodinách bývá zajímavý koncert a přednáška na historické téma vztahující se k Tetínu a historickým osobnostem, případně nadčasová duchovní přednáška (M. O. Vácha – Tvůrce tvoří tvůrce). V průběhu celého dne jsou k dispozici průvodci a provádějí zájemce po kostelích a dalších památkách Tetína.

Noc kostelů
Poprvé se Sdružení sv. Ludmily se všemi 3 tetínskými kostely zapojili do této celostátní akce v roce 2014. Zástupci sdružení se snaží převážně vlastními silami vytvořit poutavý program. Na hřbitůvku u kostela sv. Kateřiny probíhá koncertování pozvaných interpretů střídající se se čtením textů (básní). V kostele sv. Ludmily osvícené jen svíčkami, bývá čtení z Hájkovy kroniky (nebo legendy o sv. Ludmile, sv. Václavovi …) a varhaní koncertování. Tento i další různý program je prolínán venkovní tematickou a tajuplnou hrou pro děti všeho věku. V průběhu večera jsou k dispozici průvodci, kteří provádějí zájemce po kostelích, pokud zde právě není jiný program.

Dětský den
Tetínské maminky za spoluúčasti dalších tetínských spolků pořádají každoročně Dětský den. Členové Sdružení sv. Ludmily se zapojili svou účastí  a organizovali samostatné ping-pongové stanoviště, které se hodí ke každému tématu Dětského dne. Tuto aktivitu skvěle převzalo Komunitní centrum ovšem s víc tematicky přizpůsobeným stanovištěm.

Pochod Patera Karla Dvorského
Pater Karel Dvorský v Tetíně žil a spravoval farnost v letech 1959 – 2000. Do jeho působnosti patřil i kostel ve Svatém Janu pod Skalou, kam chodil dvakrát týdně pěšky (i zpět samozřejmě) a při nízkém stavu vody v Berounce si (dle vyprávění pamětníků) zkracoval cestu přebroděním řeky. Červnový pochod je pořádán na jeho počest a nejlépe s napojením na Svatojánskou pouť ve Sv. Janu pod Skalou.

Pouť sv. Ludmily
Největší a nejvýznamnější akce v roce, kterou Sdružení sv. Ludmily pořádá a zajišťuje její duchovní i kulturní program. Program pouti je jedno až dvoudenní, někdy začíná už v páteční podvečer. Záleží na množství a časovém uspořádání programu, se kterým se přidávají další tetínské spolky. Pro ty, kteří mají čas a chtějí si pouť prožít důkladně, začíná program v sobotu malou pěší poutí od Berounského nádraží do Tetína. Po dopolední mši, která je početně i významem hojně zastoupená, následuje odpolední divadlo pro děti, koncert duchovní hudby, přednáška na historické téma vztahující se k Tetínu a osobnostem kolem sv. Ludmily, případně nadčasová duchovní přednáška (Jiří Grygar – věda a víra), promítání filmu k probíhající výstavě (film o Josipu Plečnikovi), dále svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily a nakonec řeckokatolická bohoslužba. V průběhu celého dne jsou k dispozici průvodci a provádějí zájemce po kostelích a dalších památkách Tetína.

Adventní koncert Comodo
Každoročně zve Sdružení sv. Ludmily pěveckou skupinu Comodo, aby začátkem adventu koncertovala na Tetíně v kostele sv. Ludmily a naladila přítomné do adventní nálady.

Setkání u jesliček
Vánoční setkání pro rodiny s dětmi (aby jim čekání na Ježíška rychleji uteklo), ale i pro všechny ostatní. Střídavě se zpívají koledy, děti vystupují s nastudovanou vánoční hrou, vyslechneme krátkou vánoční promluvu a nakonec všichni odchází s malým dárečkem a mohou si ve své lucerničce odnést i betlémské světlo.

Přednáčky, debaty, rozhovory apod.
V průběhu roku, podle příležitosti a časových možností hostů. Setkání jsou na různá aktuální témata.

Průvodcovská služba
Zajištění školených průvodců, kteří jsou v nejvíce frekventovaném období roku na místě a k dispozici návštěvníkům Tetína.

Dětská schola
Jednou za měsíc (a při pouti sv. Ludmily) zpívá při mši nacvičené písničky, které odpovídají liturgickému období.

Pravidelná péče o historický hřbitov
Probíhá u kostela sv. Jana Nepomuckého (každoroční odplevelení celého hřbitova za pomoci členů tetínských zahrádkářů) a o historický hřbitov u kostela sv. Kateřiny (údržba, sekání trávy, odplevelení).

Stavění tetínského betléma
Stavba a po době vánoční jeho pečlivé uklizení.

Soustavný úklid kostelů
Distribuce a vyvěšování plakátů všech akcí.