Obnova hřbitova u sv. Jana

Obnova hřbitova u kostela sv. Jana Nepomuckého na Tetíně

Zdaleka viditelný kostel sv. Jana Nepomuckého ční na skále nad Berounkou. Z historického a dávno nevyužívaného hřbitůvku, který ho obklopuje, je krásný výhled na řeku Berounku a do okolní krajiny. Neutěšený však býval pohled na samotný hřbitov. Přesto, že místní tradice a průvodci odkazují na některá jména na náhrobcích, nebyl nikdo, kdo by se o většinu starých hrobů a o hřbitov jako celek důsledně staral.

Aktivita obnovy hřbitova vzešla od Zdenka Páleníčka, který vnímal celkovou sešlost a zanedbanost hřbitova s jen několika málo udržovanými hroby. Příklad lidí, kteří se o místa posledního odpočinku svých předků starali, dal podnět k zahradní a stavební úpravě celého hřbitova. Zděněk Páleníček využil jednu ze svých profesí (zahradní architekt),vypracoval plán obnovy, který byl následně schválený Národním památkovým úřadem v Praze i v Berouně a během dvou let vedl veškeré obnovní práce.

Realizační práce a často i spoluautorství na sebe vzala ing. Hana Skleničková. Na situační mapě hrobů tak například zachytila 36 opuštěných hrobů, 12 zbořených volně ležících náhrobních kamenů, 2 kriticky vychýlené náhrobky, 1 vylomený litinový kříž či 4 hroby s propadlými kamennými obrubami.

Mimo zahradnických prací (odplevelení celého hřbitova a výsadba nových dekorativních trvalek) obsahovala obnova také práce kameníka na poškozených hrobech (oprava sesutých náhrobků a obrub hrobů) a zednické práce na dořešení závlahy. V neposlední řadě byly zakoupeny dvě pěkné lavičky, proběhla malá oprava vstupní brány a přírodním kamenem byl vydlážděn vstup na hřbitov.

Celá obnova je příkladem zdařilé štafety prací, kde zahradní obnovu doplnil sponzoring výjimečného množství jednotlivých dárců, občanů Tetína (ale nejen z Tetína), obce a organizací. Ode všech sponzorů se od roku 2014 do roku 2016 sešlo úctyhodných 77.329,- Kč. A zdarma pomocnou ruku k dobrému dílu přiložila také řada obětavých pomocníků.
Finančně přispěli: Jednotlivci (celkem 27.000,- Kč) – Alena Rottová, J. Doležalová, Anne Marie Páleníčková, Zdeněk Tenkrát, Tomáš Hampejs, Vratislav Pšenička, Matěj Thomas Duras, pater Petr Bouška, Martin Machulka, Zdeněk Páleníček, místostarosta Martin Novák Organizace (celkem 50.329,- Kč) – Obec Tetín, Farnost Beroun, Sdružení sv. Ludmily, z.s.

Dary nebo pomocí přispěli: J. Beran, Petr Malíř, Michal Hejna, M. Hána, Klára Radoušová, truhlář p. Pecka, místostarosta Martin Novák, stavební firma PEK Vl. Kaňky, Zdeněk Zvonek

Grafická studie a dokumentace: MgA. Zdeněk Páleníček (uloženo na 0Ú Tetín)

Realizační práce: Ing. Hana Skleničková, J.Kladiva, PEK- Vl. Kaňka, Ing. Pavel Polák s.r.o., MAX stavební a.s.

DÍKY VŠEM!

Před úpravou

Po úpravě