Synoda

V průběhu prosince 2021 až února 2022 probíhala na Tetíně v Komunitním centru sv. Ludmily setkání nejnižší úrovně synodního procesu iniciovaného papežem Františkem (více např. https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023), která měla být příležitostí pro každého vyjádřit odpovědi na předložené otázky, které lze zjednodušeně shrnout do jediné věty:

Co nám chce Bůh v této době říci a jakým směrem chce naše křesťanské společenství i společnost vést?

Na prvním setkání jsme si pro inspiraci promítali film Papež František: Muž, který drží slovo (režie: Wim Wenders, 2018). Neobyčejně inspirativní představení myšlenkového rámce synody slovy a činy jejího iniciátora papeže Františka, který promlouvá nejen ke „svým“ katolíkům, ale stejně srozumitelně i ke všem lidem dobré vůle.