Soupis akcí v roce 2023

24.12. Setkání u Jeslí. Každoroční sváteční setkání s divadlem, zpíváním koled a Betlémským světlem.

17. prosince – Filmový klub – Borrromoni a Bernini, výzva k dokonalosti, film s předvánoční náladou, 19:30 v Komunitním centru na Tetíně.

17. prosince – Nedělní školička, probíhá během části mše

10. prosince Adventní koncert pěvecké skupiny Comodo, od 16:00 v kostele sv. Ludmily

10. prosince – Filmový klub – Utama, 19:30 v Komunitním centru na Tetíně.

3. prosince – Nedělní školička

25. listopadu Společenský večer pro mladé – od 19 hod – hudba, tanec, soutěže; vše v Komunitním centru na Tetíně.

19. listopadu Mimořádné promítání filmového klubu,  přednáška o tetínském rodákovi, letcích RAF Zdeňku Kotherovi a Josefu Balejkovi a film o valašském válečném pilotovi Balejkovi

28. října Koncert ke vzniku republiky – komorní koncert s využitím historického harmonia

26. -28. října – Legoprojekt Tisíce kostiček lega, stovky sad a stavba velkého města. Pro děti všech kategorií pořádalo Komunitní centru sv. Ludmily.

Sobota a neděle 16. – 17. září Svatoludmilská pouť. Na programu byl tradičně koncert (Karel Plíhal), divadlo pro děti (Loutky bez hranic, Kouzelník Eňo Ňuňo), beseda s biskupem Václavem Malým,  dílničky pro děti atd.  V neděli oblíbené Vymetání půdy aneb Bazar po francouzku. Pouť probíhá ve spolupráci s obcí Tetín, která organizuje svatoludmilské trhy a řadu dalších doprovodných aktivit.

       

Další fotografie jsou na Pouť svaté Ludmily – foto

Závěrečná zpráva Svatoludmilské pouti

Neděle 3. září – 3. narozeniny Komunitního centra Oslava doprovázená divadlem jednoho muže. Jan Horák brilantně zahrál svou hru Rybáři. Připravený byl i další program.

       

Další fotografie jsou na Třetí narozeniny Komunitního centra – foto

Sobota 24. června – Pochod pátera Karla Dvorského Tradiční pochod stejnou cestou, kterou chodil pěšky pater Karel Dvorský, když šel do Svatého Jana pod Skalou sloužit mši. Mezisraz v Srbsku u lípy. Ve Svatém Janu byla pouť s bohatým programem. Pro nás poutníky jsme měli domluvenou speciální prohlídku kláštera, oheň a opékání buřtů.

        

Další fotografie jsou na Pochod patera Karla Dvorského – foto

Sobota 3. června vernisáž. Až do října vystavuje Petr Hejný, kterého sice známe především jako violončelistu, ale potěšil i svým dílem nehudebním. Na vernisáži promluvil také Jan Kačer a zahrál Vladimír Merta.

        

Další fotografie jsou na Vernisáž výstavy Petra Hejného – foto

Pátek 2. června – Noc kostelů. Opět krásný koncert na hřbitůvku (Duo Iris a Lukáš, flétna a kytara) u kostela sv. Kateřiny, provázení po kostelích, čtení zajímavých textů a hra pro děti.

          

Další fotografie jsou na Noc kostelů – foto

Sobota 20. května – Pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Na poutní mši, navázal koncert dětské flétnové skupiny z Tetína a ZUŠ Králův Dvůr pod vedením učitelky hudby a flétnistky Iris Ekrtové. Dále divadlo pro děti, výtvarná dílna, Vymetání půdy aneb bazar o francouzku a mnoho dalšího.

  

Další fotografie jsou na Pouť svatého Jana Nepomuckého – foto

Sobota 25. února – Ozvěny Ekofilmu. Promítání filmů ze známého filmového festivalu. Na sobotní program pro veřejnost navázalo promítání pro školy. Akce proběhla ve spolupráci s Komunitním centrem sv. Ludmily a Správou CHKO Český kras.

       

Další fotografie jsou na Ozvěny Ekofilmu – foto

Pátek 17. února – Selské fórum. Druhé setkání nejen pro zemědělce s bohatým informačním programem.

       

Další fotografie jsou na Selské fórum – foto

Tříkrálová sbírka proběhla 6. ledna s velkým nasazením dětí i dárců.

0 do 16.30 hod na zahrádce Komunitního centra.

Pozvánky na akce